‹ Takaisin

Tiedotteet  |  28.03.2024

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto alkaa Suomessa ensi viikolla

Ensimmäisenä vaihdon piiriin tulevat laskimotukosten estoon ja hoitoon käytettävät enoksapariinivalmisteet. Apteekit antavat neuvontaa biologisten lääkkeiden käyttöön ja turvalliseen vaihtoon.

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto alkaa Suomessa 1. huhtikuuta. Ensimmäisenä lääkevaihdon piiriin tulevat enoksapariinivalmisteet, joita käytetään laskimotukosten estoon ja hoitoon. Vuoden 2025 alussa lääkevaihto apteekeissa laajenee insuliineja lukuun ottamatta kaikkiin biologisiin lääkkeisiin. 

Biologinen lääke on valmiste, jonka vaikuttava aine on biologinen aine. Biologinen lääke annetaan yleensä infuusiona laskimoon tai pistoksena ihon alle. Biologisia lääkkeitä käytetään muun muassa diabeteksen, reumasairauksien, tulehduksellisten suolistosairauksien, astman ja syövän hoitoon. 

Apteekit valmistautuneet hyvin 

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto tarkoittaa, että asiakkaalle määrätty biologinen lääke voidaan asiakkaan suostumuksella vaihtaa apteekissa samankaltaiseen, mutta edullisempaan biologiseen lääkkeeseen, eli biosimilaariin. Biosimilaari on yhtä tehokas ja yhtä turvallinen kuin alkuperäinen biologinen lääke. 

Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Inka Puumalainen kertoo, että apteekit ovat valmistautuneet biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoon hyvin. Apteekit antavat neuvontaa biologisten lääkkeiden ja niihin liittyvien antolaitteiden, kuten ruiskun tai kynän, käyttöön. 

- Asiakkaat voivat käyttää biologisia lääkkeitä turvallisin mielin. Apteekeissa työskentelee lääkkeisiin erikoistuneita terveydenhuollon asiantuntijoita, joilla on valmiudet neuvoa asiakkaita biologisten lääkkeiden käytössä. 

Tavoitteena hillitä lääkekorvauskustannuksia 

Biologiset lääkkeet ovat uusia ja usein hyvin kalliita lääkkeitä. Biologisten lääkkeiden apteekkivaihdon tarkoituksena on pienentää Kelan korvausmenoja ja hillitä yhteiskunnan lääkekorvauskustannuksia.  

Muissa kuin biologisissa lääkkeissä apteekkivaihto halvimpaan vaihtoehtoon on ollut käytössä jo yli 20 vuotta. 

 – Biologisten lääkkeiden mukaantulo apteekkivaihtoon vaikuttaa lääkealan kilpailuun positiivisesti ja se on myös kaikkien veronmaksajien etu. Apteekkivaihdon laajentuessa säästöjä arvioidaan kertyvän lääkekuluissa vuosittain 20-80 miljoonaa euroa viimeistään vuodesta 2026 lukien, Inka Puumalainen toteaa. 

Biologisia lääkkeitä käyttää Suomessa noin 300 000 henkilöä.   
 

Biologinen lääke ja biosimilaari 

Biologiset lääkkeet tuotetaan elävässä solussa ja ne annetaan tyypillisesti pistoksina tai suonensisäisesti. 

Biosimilaari on kopio alkuperäisestä biologisesta lääkkeestä. Se on yhtä turvallinen ja yhtä tehokas kuin alkuperäinen biologinen lääke. 

Biologiset lääkkeet ovat usein huomattavan kalliita. Biosimilaarit ovat usein halvempia kuin alkuperäinen biologinen lääke. Biosimilaarien käyttöönotto hillitsee yhteiskunnan lääkekorvauskustannuksia. 

Apteekki neuvoo biologista lääkettä toimittaessaan sen ja siihen liittyvän antolaitteen, kuten ruiskun tai kynän, käytön. 

Fimean lääkehausta voi tarkistaa, onko itsellä käytössä oleva lääke biologinen lääke.
 

Lisätietoja: 

Inka Puumalainen 

Farmaseuttinen johtaja, FaT 

Suomen Apteekkariliitto 

inka.puumalainen@apteekkariliitto.fi 

puh: 010 6801 427