‹ Takaisin

Tiedotteet  |  27.05.2016

Apteekkariliitto jakoi yli 40 000 euroa apurahoja

Suomen Apteekkariliitto on myöntänyt kaksi 20 000 euron suuruista apurahaa apteekkipalveluiden vaikuttavuustutkimuksiin. Apurahan saivat proviisori Terhi Toivo ja proviisori Lenita Jokinen.

Terhi Toivo tutkii kotihoidon asiakkaiden lääkehoitoa. Tavoitteena on kehittää toimintamalli kotihoidon asiakkaan lääkehoidon järkeistämiseen lääkkeiden koneellisen annosjakelun ja siihen liittyvän lääkehoidon moniammatillisen arvioinnin avulla. Tutkimuksessa selvitetään myös toimintamallin kliinistä ja taloudellista vaikuttavuutta. Tuloksia voidaan hyödyntää annosjakelupalvelun kehittämisessä, kunnallisessa kilpailuttamisessa ja moniammatillisten toimintaprosessien vakiinnuttamisessa.

Lenita Jokinen tutkii apteekkien palvelutuotantoa ja apteekkien ammatillisia lisäpalveluita. Valmisteilla olevan väitöskirjatyön pääpaino on apteekkien uusissa palveluissa ja niiden kehittämisessä, kuten lääkehoidon arviointipalveluissa, lääkeneuvontapalveluissa ja lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa.

Lisäksi myönnettiin 1 000 euron suuruinen apuraha proviisori Helena Jaloselle. Jalonen on kehittänyt Ylöjärven apteekissa asiakaspalvelua, markkinointia, henkilökunnan osaamista ja osaamisen mittarointia. Lisäksi hän on kirjoittanut artikkeleita paikallislehteen ja lisännyt näin paikallisen väestön terveystietämystä.

Apurahat jaettiin Apteekkariliiton hallinnoimista Farmasian edistämisrahastosta ja Pro Farmasia -rahastosta.

Lisätietoja: farmaseuttinen johtaja Vesa Kujala, p. 040 505 2256

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on vuonna 1897 perustettu yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.