‹ Takaisin

Tiedotteet  |  21.04.2010

Yhä harvempi säilyttää lääkkeet oikein

Vain joka kolmas (35 %) suomalainen säilyttää lääkkeet lääkekaapissa. Turvallisesti lukkojen takana lääkkeet ovat vain noin joka viidennellä (22 %), ilmenee Taloustutkimus Oy:n Apteekkariliitolle tekemästä tutkimuksesta.

Vain joka kolmas (35 %) suomalainen säilyttää lääkkeet lääkekaapissa. Turvallisesti lukkojen takana lääkkeet ovat vain noin joka viidennellä (22 %), ilmenee Taloustutkimus Oy:n Apteekkariliitolle tekemästä tutkimuksesta.

Suomalaisten lääkkeiden säilytystavat ovat muuttuneet vuoteen 1997 verrattuna huonompaan suuntaan. Tuolloin lääkekaapissa lääkkeensä säilytti puolet (49 %) suomalaisista. Lukollinen lääkekaappi oli tuolloin joka neljännellä (25 %).

– Turvallisin paikka lääkkeiden säilyttämiseen on lukollinen lääkekaappi, johon lapset eivät pääse käsiksi. Lääkekaappia ei pidä sijoittaa kosteaan tilaan, kuten kylpyhuoneeseen, sillä lääkkeet ovat arkoja kosteudelle, neuvoo asiantuntijaproviisori Hanna Haataja Suomen Apteekkariliitosta.

Useimmiten suomalaisten lääkevarastoista löytyy sidetarpeita, särky- ja kuumelääkettä, yskänlääkettä, tukkoista nenää avaavia valmisteita sekä kurkkukipuun tarkoitettuja lääkkeitä, joita kaikkia löytyy vähintään puolelta suomalaisista.

– Huolestuttavaa on, että vain joka viidenneltä löytyy kotoa lääkehiiltä. Etenkin lapsiperheiden perusvarustukseen tulisi kuulua myrkytysten ensiapuun käytettävää lääkehiilijauhetta, Haataja muistuttaa.

Lääkekaapin sisällön tarkistaa tai siivoaa useammin kuin kerran vuodessa joka kolmas (35 %) suomalaisista. Noin kerran vuodessa tarkistuksen tekee 39 prosenttia suomalaisista. Joka viidennellä (19 %) siivousväli venyy vähintään kahteen vuoteen.

– Lääkekaapin sisältö on hyvä tarkistaa pari kertaa vuodessa. Tällöin huomaa helposti kodin lääkevalikoiman puutteet, ja samalla myös vanhentuneet lääkkeet tulee siivottua pois, Hanna Haataja opastaa.

Lääkkeiden asianmukainen hävittäminen onnistuu suomalaisilta melko hyvin. Kaksi kolmasosaa (65 %) suomalaisista vie lääkejätteet apteekkiin. Joka viidenneltä vanhentuneet lääkkeet päätyvät kuitenkin roskiin tai viemäriin.

– Vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet ovat ongelmajätettä ja aiheuttavat väärin hävitettyinä ympäristöhaittoja. Useimmilla paikkakunnilla apteekit ottavat vastaan lääkejätettä. Lisäohjeita voi kysyä lähimmästä apteekista, Haataja neuvoo.

Lääkkeiden säilytystä suomalaisissa kodeissa selvittäneen tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimusta varten haastateltiin puhelimitse 1 003 iältään 15–79-vuotiasta mannersuomalaista 8.-11.3.2010. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan vastaamaan Suomen väestöä. Tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään 3,2 prosenttia suuntaansa. Vastaava tutkimus tehtiin myös vuonna 1997.

Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekeissa kampanjoidaan 26.4–2.5. kotien ja kesämökkien lääkekaapit kuntoon. Tarjolla on asiantuntijaopastusta lääkekaapin varustamiseen, lääkkeiden turvalliseen säilyttämiseen ja asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja: asiantuntijaproviisori Hanna Haataja, puh. (09) 2287 1405 tai 050 492 2397

Suomen Apteekkariliitto (www.apteekkariliitto.fi) on vuonna 1897 perustettu apteekkareiden muodostama yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa ammatillisia, tietoteknisiä sekä koulutus- ja viestintäpalveluita jäsenilleen.