‹ Takaisin

Tiedotteet  |  05.10.2016

Tutkimus: Itsehoidon kipulääkkeitä pidetään mietoina

Tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista pitää ilman reseptiä saatavia kipulääkkeitä reseptilääkkeitä miedompina ja kolmannes uskoo niiden sopivan kaikenikäisille.

Neljä viidestä suomalaisesta on täysin (34 %) tai jokseenkin (44 %) samaa mieltä siitä, että ilman reseptiä saatavat kipulääkkeet ovat reseptilääkkeitä miedompia. Todellisuudessa samoja lääkkeitä määrätään myös reseptillä.

Kipulääkkeitä voi käyttää kivun itsehoidossa lyhytaikaisesti. Tehon saavuttamiseksi annoksen pitää olla riittävän suuri eli pakkauksen annostusta on noudatettava. Runsasta ja pitkäaikaista käyttöä tulisi välttää, sillä kaikilla ilman reseptiä saatavilla, suun kautta otettavilla kipulääkkeillä on myös haittavaikutuksia. Pitkittyessään tai pahetessaan kipu kuuluu aina lääkärin hoitoon.

Kolmannes suomalaisista on täysin (7 %) tai jokseenkin (25 %) samaa mieltä siitä, että ilman reseptiä saatavat kipulääkkeet sopivat kaikenikäisille. Iäkkäät tuntuvat tuntevan hieman paremmin heitä koskevat kipulääkkeiden riskit, sillä yli 65-vuotiaista tätä mieltä oli viidennes (21 %). Sen sijaan 35–44-vuotiaista jopa 40 prosenttia uskoo ilman reseptiä saatavien kipulääkkeiden sopivan kaikenikäisille.

Iäkkäiden olisi hyvä välttää tulehduskipulääkkeiden käyttöä, sillä ikääntymisen myötä näiden lääkkeiden haitat voivat korostua. Turvallisin kipu- ja kuumelääke ikääntyneelle on parasetamoli.

Oikea lääke oikeaan kipuun

Tuoreen Käypä hoito -suosituksen mukaan sopiva kipulääke tai hoito valitaan kivun mukaan. Lääkkeetön hoito on aina ensisijainen keino.

Jännityspäänsärky on yleisin päänsäryn muoto. Sitä ehkäistään parantamalla päivittäistä ergonomiaa, esimerkiksi tarkistamalla työasento. Tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli lievittävät jännityspäänsärkyä itsehoidossa käytettävillä annoksilla. Kuitenkin vain noin yhdellä kymmenestä kipu poistuu kokonaan.

Kuukautiskipujen lievittämiseen voidaan puolestaan hyvin tuloksin käyttää tulehduskipulääkkeitä. Liki puolet (46 %) suomalaisista hoitaisi myös muuta kuin kuukautisista johtuvaa mahakipua ilman reseptiä saatavilla kipulääkkeillä. Muihin, esimerkiksi närästyksestä johtuviin ylävatsakipuihin kipulääkkeet eivät kuitenkaan sovi hoidoksi. Tulehduskipulääkkeet voivat päinvastoin pahentaa vaivaa, koska yksi niiden tavallisimmista haitoista on mahaärsytys.

Nivel-, selkä- ja lihaskipuja hoitaa suun kautta otettavalla tablettimuotoisella kipulääkkeellä suomalaisista yli puolet (59 %). Iholle paikallisesti annosteltavaa kipulääkettä käyttää 41 prosenttia vastanneista. Molemmat näistä lievittävät nivel- ja lihaskipuja, mutta paikallishoitovalmiste on merkittävästi turvallisempi ja siksi usein suositeltavampi vaihtoehto kivun hoitoon.

Suomalaisten käsityksiä kivun itsehoidosta selvitettiin osana IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta, jonka tiedot kerättiin internetissä valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa. Tutkimus tehtiin Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimusotos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin ja läänin mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin 5.–14.9.2016 yhteensä tuhat. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Hyvä tietää kivun hoidosta:

  • Lääkkeetön hoito on aina ensisijainen keino.
  • Kivun itselääkityksen tulee olla lyhytaikaista.
  • Kivun itselääkitys on oikein käytettynä yleensä turvallista.
  • Kipulääkettä valittaessa on otettava huomioon muut sairaudet ja käytössä olevat lääkitykset ja muut itsehoitotuotteet.
  • Ilman reseptiä saatavista kipulääkkeistä turvallisin on parasetamoli. Enimmäisannosta ei kuitenkaan saa ylittää maksavaurioiden riskin takia.
  • Tulehduskipulääkkeiden käyttöä tulee välttää potilailla, joilla on

o valtimotauti tai sen riskitekijöitä
o sydämen vajaatoiminta
o munuaisten vajaatoiminta
o käytössään varfariini tai uudempia antikoagulantteja eli niin sanottuja verenohennuslääkkeitä.
o suurentunut ruoansulatuskanavan vuotoriski tai joilla on ollut vuoto.

  • Astmaatikoilla tulehduskipulääkkeitä on käytettävä varoen keuhkoputkien supistumisreaktion riskin takia.

Lisätietoa: Kipu on osa apteekkien valtakunnallista Kysy apteekista -kampanjaa. Lisätietoa kivun hoidosta paikallisesta apteekista. Lähimpien apteekkien yhteystiedot löytyvät muun muassa apteekki.fi-palvelusta.

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on vuonna 1897 perustettu yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.