‹ Takaisin

Tiedotteet  |  15.04.2011

Lääketaksauudistus välttämätön kattavan apteekkiverkoston säilyttämiseksi

Apteekkariliitto ehdottaa, että pieni osa lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän tuomista säästöistä kohdennettaisiin maankattavan apteekkiverkoston turvaamiseen.

Apteekkariliitto ehdottaa, että pieni osa lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän tuomista säästöistä kohdennettaisiin maankattavan apteekkiverkoston turvaamiseen.

Huhtikuussa 2009 käyttöönotettu lääkkeiden viitehintajärjestelmä toi säästöjä ensimmäisen vuoden aikana (1.4.2009 – 31.3.2010) yhteensä yli 140 miljoonaa euroa. Sairausvakuutuksen lääkemenoja uudistus säästi noin 98 miljoonaa euroa. Huhtikuusta 2009 tämän vuoden maaliskuun loppuun mennessä säästöjä on kertynyt jo noin 290 miljoonaa euroa, josta Kelan osuus säästyneinä lääkekorvausmenoina on 202 miljoonaa euroa.

Yleisesti käytettyjen lääkkeiden hintojen rajun laskun seurauksena apteekit ovat ajautuneet tilanteeseen, jossa reseptilääkkeen toimittamisen keskimääräinen myyntikate jää kustannuksia pienemmäksi jo ensi vuonna eli reseptien toimittaminen muuttuu kannattamattomaksi.

Apteekkariliiton mielestä pieni osa viitehintasäästöistä tulisi käyttää maankattavan apteekkiverkoston turvaamiseen. Apteekkien työmäärä lisääntyy jatkuvasti, sillä apteekeista toimitetaan vuosi vuodelta enemmän lääkkeitä. Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän seurauksena apteekkien liikevaihto ja kate reseptilääkkeissä ovat kuitenkin laskussa, sillä apteekkien nykyinen ansaintamalli pohjautuu yli 90-prosenttisesti lääkkeiden tukkuhintoihin.

Tämän vuoksi Apteekkariliitto esittää reseptilääkkeen toimitusmaksun maltillista korottamista 0,39 eurosta 0,92 euroon ja maksun sitomista sosiaali- ja terveydenhuollon hintaindeksiin sekä lääketaksataulukon rajojen pyöristämistä tasaeuroihin. Tämä huomioisi nykyistä paremmin apteekkien tekemän työn. Potilaiden maksuosuutta ei pidä korottaa, vaan valtion tulisi kattaa reseptin toimitusmaksun korotus valtiolle jo syntyneistä ja syntyvistä viitehintasäästöistä. Itsehoitolääkkeiden hintoihin toimitusmaksun korotus ei vaikuttaisi lainkaan.

Muutokset toisivat apteekeille yhteensä noin 25 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on alle 10 prosenttia viitehinta-ajan säästöistä. Tämä takaisi toimintaedellytykset nykyisen laajuiselle apteekkiverkostolle muutamaksi vuodeksi, joiden aikana olisi tehtävä suurempi uudistus. Tulevassa uudistuksessa tulisi edelleen pienentää apteekkien ansainnan riippuvuutta lääkkeen tukkuhinnasta, kuten STM:n Apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmä maaliskuussa ehdotti.

Apteekkien lääkemyynti oli viime vuonna yhteensä 1 871 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Riitta Andersin, Apteekkariliitto, puh. 040 736 3913, talous- ja hallintojohtaja Ilkka Harjula, Apteekkariliitto, puh. 050 538 4458.

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on vuonna 1897 perustettu yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkiliikkeen harjoittamista tukevia palveluita.