‹ Takaisin

Tiedotteet  |  28.03.2018

Tutkimus selvitti suomalaisten näkemyksiä apteekkisääntelystä

Valtaosa suomalaisista pitää tärkeänä, että apteekit ovat kotimaisessa omistuksessa ja että apteekin omistaa terveydenhuollon ammattilainen, proviisori.

Neljä viidestä suomalaisesta (82 %) pitää erittäin tai melko tärkeänä sitä, että apteekit ovat kotimaisessa omistuksessa ja lähes yhtä moni (79 %) sitä, että apteekin omistaja on terveydenhuollon ammattilainen, proviisori, ilmenee Suomalaisten apteekkiasiointi 2018 –tutkimuksesta*.

Lähes kaikille (95 %) suomalaisille on erittäin tai melko tärkeää, että lääkemyynnistä perittävät verot maksetaan Suomeen. Apteekkien sijainnin sääntelyä eli sitä, että viranomainen ohjaa apteekkien sijoittumista niin, että apteekkeja on myös harvaanasutuilla seuduilla, pitää tärkeänä yhdeksän kymmenestä (89 %).

Hallitus linjasi viime keväänä, että apteekit ovat jatkossakin alan kotimaisten ammattilaisten vastuulla ja omistuksessa.

– Lääkeyrityksistä ja –tukkukaupoista riippumaton proviisoriomistus yhdistää ammatillisen ja taloudellisen vastuun apteekista ja varmistaa parhaiten sen, että apteekkitoimintaa ohjaavat ensisijaisesti terveydenhuollolliset eivätkä elinkeinopoliittiset tavoitteet. Se varmistaa myös lääkemyynnin verojen maksun Suomeen, muistuttaa toimitusjohtaja Merja Hirvonen Apteekkariliitosta.

Apteekin omistajalta vaaditaan proviisorin koulutus Suomen lisäksi myös kymmenessä EU-maassa, esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa.

Faktatietoa Pohjoismaiden ja Viron apteekkiuudistuksista

Suomessa on parin viime vuoden aikana käyty vilkasta keskustelua apteekkisääntelystä. Keskustelussa viitataan usein muihin Pohjoismaihin, kuten Ruotsiin ja Norjaan, joissa apteekkien perustamista ja omistamista on vapautettu 2000-luvulla.

Muutosten seurauksena Ruotsissa on päästy Suomen tasolle aukioloajoissa, mutta apteekkitiheydessä Ruotsi on vielä Suomea jäljessä. Reseptilääkkeiden välitön saatavuus on kuitenkin huonontunut ja lääkeneuvonta heikentynyt.

Norjassa apteekkien omistus on keskittynyt kolmelle suurelle ulkomaiselle apteekkiketjulle, jotka ohjaavat voimakkaasti apteekkien tuotevalikoimia.

Virossa palataan apteekkien proviisoriomistukseen vuonna 2020.

Apteekkariliitto selvitti Pohjoismaissa ja Virossa toteutettujen apteekkiuudistusten syitä ja seurauksia ja kokosi ne Apteekkiuudistukset Pohjoismaissa ja Virossa –julkaisuksi.

Apteekkiuudistukset Pohjoismaissa ja Virossa (pdf) >

*Suomalaisten apteekkiasiointi 2018 –tutkimuksen toteutti Apteekkariliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy internetpaneelissaan 16.–18. tammikuuta ja siihen vastasi yli 1 100 iältään 18–70-vuotiasta mannersuomalaista. Tutkimusotos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan 18–70-vuotiasta väestöä. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on enimmillään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Merja Hirvonen, p. 040 588 0841, merja.hirvonen@apteekkariliitto.fi tai viestintäjohtaja Erkki Kostiainen, p. 050 566 8188, erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi

Apteekkiaiheisia kuvituskuvia medialle STT Info uutishuoneessamme ja www.apteekkariliitto.fi > media > kuvapankki >

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.