‹ Takaisin

Tiedotteet  |  31.10.2018

Päättäjät haluavat kehittää apteekkeja osana terveydenhuoltoa

Valtaosa päättäjistä haluaa kehittää apteekkitoimintaa enemmän terveydenhuollon kuin elinkeinotoiminnan lähtökohdista, ilmenee tuoreesta kyselystä.

Tätä mieltä on 86 prosenttia poliittisista päättäjistä ja vaikuttajista, jotka vastasivat viime kesänä Aula Researchin toteuttamaan päättäjäkyselyyn.

Päättäjät haluavat, että apteekkitoiminta perustuu jatkossakin terveydenhuollon ammattilaisten eli proviisorien ja farmaseuttien osaamiseen ja apteekkien riippumattomaan proviisoriomistukseen. Kyselyyn vastanneista 72 prosenttia oli sitä mieltä, että apteekkilupa tulisi jatkossakin myöntää vain proviisorin tutkinnon suorittaneille.

Valtaosa (82 %) vastanneista oli sitä mieltä, että apteekkien roolia osana terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tulee edistää kirjaamalla lakiin apteekin tehtäväksi terveyden edistämiseen liittyvä neuvonta ja palvelutoiminta.

Apteekkien roolia halutaan vahvistaa entisestään esimerkiksi apteekkirokotuksilla. Kolme neljästä päättäjästä (74 %) katsoo, että kausi-influenssarokotteen ottaminen tulisi olla mahdollista apteekissa niin, että rokottajana olisi rokottamiseen lisäkoulutuksen saanut farmaseutti tai proviisori.

Päättäjät pitävät myös tärkeänä, että apteekkiverkosto säilyy kattavana. Neljä viidestä (81 %) on sitä mieltä, että apteekkien sijoittumista tulee ohjata lääkkeiden saatavuuden ja kattavan apteekkiverkon ylläpitämiseksi jatkossakin.

Reilusti yli puolet (57 %) päättäjistä lisäisi apteekkilupien määrää nykyisestä.

– Vastaukset osoittavat hyvin, että päättäjät hahmottavat apteekit osana suurempaa terveydenhuollon kokonaisuutta, arvioi Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen ja muistuttaa, että tähän tähtäävät myös apteekkialan omat kehittämistoimenpiteet.

Aula Research Oy toteutti päättäjäkyselyn viime kesänä (20.6.-30.8.2018) Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tavoitteena oli selvittää poliittisten päättäjien ja vaikuttajien suhtautumista apteekkijärjestelmään ja Apteekkariliiton tekemiin apteekkitoiminnan kehittämisehdotuksiin.

Kyselyn kohderyhminä olivat eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta, eduskuntaryhmien puheenjohtajat, ryhmäkansliat, puoluetoimistot, puolueiden sote-työryhmät, valtiosihteerit ja erityisavustajat sekä puolueiden hallitukset ja valtuustot. Kyselyyn vastasi 162 ja vastausprosentti oli 30.

Puoluekohtaiset tulokset liitteenä (pdf).

Lisätietoja: toimitusjohtaja Merja Hirvonen, p. 040 588 0841, merja.hirvonen@apteekkariliitto.fi tai yhteiskuntasuhdejohtaja Hanna Kuntsi, p. 050 310 0676, hanna.kuntsi@apteekkariliitto.fi

Lisää apteekkiaiheisia julkaisuvapaita kuvituskuvia tiedotusvälineille kuvapankissamme: www.apteekkariliitto.fi > media > kuvapankki ja STT Info -uutishuoneessamme.

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.