‹ Takaisin

Tiedotteet  |  24.04.2015

Tutkimus: Suomalaiset pitäisivät itsehoitolääkkeet apteekissa

Enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että reseptivapaiden itsehoitolääkkeiden myyntiä ei pitäisi sallia päivittäistavarakaupoissa, kertoo Taloustutkimuksen tuore mielipidekysely.

Selvästi alle puolet (42 %) suomalaisista sallisi itsehoitolääkkeiden myynnin päivittäistavarakaupoissa. Keskimääräistä kielteisemmin asiaan suhtautuvat naiset, joista vain joka kolmas (33 %) päästäisi itsehoitolääkkeet kauppojen hyllyille. Lähes yhtä kielteisesti asiaan suhtautuvat iältään 18-24-vuotiaat nuoret, joista itsehoitolääkkeiden myynnin päivittäistavarakaupoissa sallisi vähän yli kolmannes (35 %).

Kaikkein kielteisimmin itsehoitolääkkeiden myyntiin kaupoissa suhtautuvat eläkeläiset, joista vain alle kolmannes (32 %) sallisi myynnin kaupoissa. Myönteisimmin asiaan suhtautuvat miehet, joista joka toinen (50 %) on sitä mieltä, että itsehoitolääkkeiden myynti kaupoissa pitäisi sallia.

Tulokset eivät yllätä Suomen Apteekkariliiton puheenjohtajaa, apteekkari Marja Ritalaa.

– Varsinkin usein apteekissa asioivat ihmiset osaavat arvostaa apteekeista saatavaa neuvontaa itsehoitolääkkeistä ja niiden käytöstä. Ihmisten mielipiteisiin asiasta on saattanut vaikuttaa myös uutiset Ruotsista, jossa itsehoitolääkkeiden myynnin salliminen päivittäistavarakaupoissa lisäsi hengenvaarallisten parasetamolimyrkytysten määrää tuntuvasti, Ritala arvioi.

Marja Ritala muistuttaa, että apteekeissa oiotaan päivittäin virheellisiä käsityksiä itsehoitolääkkeistä, korjataan virheellisiä lääkevalintoja ja ohjataan itsehoitolääkkeen myynnin sijasta lääkäriin.

– Kaupan hyllyjen ääressä asiakkaat joutuisivat toimimaan oman tietonsa varassa, eikä virheellisiin valintoihin pystyttäisi puuttumaan kuten apteekeissa. Arvioimatta jäisi, onko asiakkaan valitsema tuote ylipäätään oikea tai paras vaihtoehto, vai olisiko lääkkeetön hoito tai lääkäriin meno sittenkin paras ratkaisu, apteekkari ja farmasian tohtori Marja Ritala muistuttaa.

Taloustutkimus Oy selvitti omasta aloitteestaan suomalaisten suhtautumista itsehoitolääkkeiden myyntiin päivittäistavarakaupoissa osana Telebus-monitilaajatutkimustaan. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina maalis-huhtikuun vaihteessa viikoilla 13 ja 14 ja siihen vastasi 968 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista ahvenanmaalaisia lukuun ottamatta. Otos muodostettiin satunnaisotannalla Väestörekisterikeskuksen rekisteristä ja kiintiöitiin valtakunnallisesti edustavaksi. Tulokset painotettiin sukupuolen, iän, asuinalueen ja talouden koon mukaan vastaamaan kohderyhmää. Kokonaistulosten osalta tutkimuksen virhemarginaali on 95 prosentin luotettavuustasolla enimmillään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tulokset (pdf) >

Lisätietoja: puheenjohtaja, apteekkari Marja Ritala, p. 050 525 2476 ja viestintäjohtaja, proviisori Erkki Kostiainen, 050 566 8188

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on vuonna 1897 perustettu yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.