‹ Takaisin

Tiedotteet  |  26.04.2018

Professori: Apteekkien välistä kilpailua kannattaa lisätä tehostamalla nykyjärjestelmää

”Lisäämällä kilpailua nykymallin sisällä, siitä saadaan tehokas kirittäjä lääkehuollon tavoitteiden saavuttamiseksi”, sanoo kilpailuoikeudellisen arvioinnin lääkejakelusta tehnyt professori Petri Kuoppamäki.

Kilpailua apteekkialalla Kuoppamäki lisäisi kasvattamalla merkittävästi apteekkilupien määrää ja sallimalla hintakilpailun ainakin osassa reseptivapaita lääkkeitä. Hän ei kuitenkaan luopuisi apteekkilupien tarveharkinnasta, vaan muuttaisi sitä nykyistä tarkkarajaisemmaksi.

– Uusi apteekkilupa voitaisiin julistaa haettavaksi esimerkiksi silloin, kun alueella jo toimivan apteekin reseptimäärä kasvaa yli kaksinkertaiseksi maan keskiarvoon verrattuna. Tällä tavalla apteekkilupien myöntämisestä tulisi nykyistä ennustettavampaa, ja niitä saataisiin lisättyä siellä, missä kysyntä on suurta. Tarveharkinnasta luopuminen kokonaan ei ole järkevää, sillä samalla menetettäisiin mahdollisuus alueelliseen sijainnin ohjaukseen ja nykyinen toimiva urakiertojärjestelmä, jolla apteekkitoimintaa saadaan ylläpidettyä myös harvaanasutuilla seuduilla, Kuoppamäki perustelee.

Kuoppamäki säilyttäisi myös apteekkien lääkemyynnin katteita leikkaavan apteekkiveron ja kiristäisi sen progressiota liikevaihdoltaan suurimmissa apteekeissa.

Apteekkien proviisoriomistus kannattaa säilyttää

Kuoppamäki katsoo, että apteekkien proviisoriomistus kannattaa säilyttää, sillä se varmistaa apteekkien riippumattomuuden muista lääkealan toimijoista ja apteekkitoiminnan perustumisen terveydenhuollollisille seikoille.

– On tärkeää, että asiakkaan lääkkeenkäyttöä ohjaava taho on riippumaton muista lääkealan toimijoista.

Kuoppamäen mukaan Suomen apteekkijärjestelmä toimii kokonaisuutena arvioiden hyvin ja vastaa sille asetettuihin terveyspoliittisiin tavoitteisiin.

– Harkittaessa apteekkisääntelyn muuttamista, on syytä muistaa, että lääkkeen kaltaisen hyödykkeen jakelussa kilpailu ei ole itseisarvo. Sitä kannattaa käyttää ohjausmekanismina siltä osin, kun siitä saadaan tehokas kirittäjä lääkehuollon tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lääkeala erittäin säänneltyä kaikissa länsimaissa

Kuoppamäki muistuttaa, että lääkkeet poikkeavat monella tavalla muista hyödykkeistä, ja että lääkeala on erittäin säänneltyä kaikissa länsimaissa. Kilpailu ei ole täydellistä millään alalla, ja lääkemarkkinoilla se on erityisen epätäydellistä johtuen lääkkeen erityisluonteesta hyödykkeenä.

– Lääke on terapiahyödyke. Se on potilaalle turvallinen vain, kun sitä käytetään oikein ja oikea määrä. Tieto on epäsymmetristä ja kuluttajat tarvitsevat neuvontaa. Lääke on potilaalle välttämättömyyshyödyke, ja useinkaan sitä ei voida jättää ostamatta hinnan noustessa.

Oikea lääkkeiden käyttö vähentää yhteiskunnan kustannuksia erikoissairaanhoidossa. Julkinen valta maksaa suuren osan reseptilääkkeiden kustannuksista, ja reseptilääkkeiden mainonta kuluttajille on kielletty EU-direktiivillä.

– Lääkkeen ominaisuuksista johtuen "näkymätön käsi" eli sääntelemättömät markkinat eivät allokoi resursseja tehokkaasti, mahdollista tasa-arvoista lääkehuoltoa eivätkä riitä turvaamaan lääkehuollolle asetettujen terveydellisten tavoitteiden toteutumista, Kuoppamäki katsoo.

Aalto-yliopiston yritysjuridiikan professori, OTT Petri Kuoppamäki arvioi Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta mahdollisuuksia kehittää apteekkien sääntelyä kilpailun toimivuuden näkökulmasta ottaen samalla huomioon apteekkitoiminnalle asetetut vaatimukset.

Suomessa on viime vuosina käyty vilkasta keskustelua apteekkisääntelystä ja sen muutostarpeista. Riippumaton, laajan kirjallisuuskatsauksen sisältävä arviointi on tuotettu taustamateriaaliksi keskusteluun. Arvioinnin sisältö ei kaikilta osin vastaa toimeksiantajan näkemyksiä.

Lisätietoja: professori, OTT Petri Kuoppamäki, 040 754 0003, petri.kuoppamaki@aalto.fi

Selvitys ja julkistustilaisuudessa esitetty Powerpoint ovat ladattavissa Apteekkariliiton verkkosivuilta www.apteekkariliitto.fi > MEDIA > Aineistot

Apteekkiaiheisia kuvituskuvia medialle STT Info -uutishuoneessamme ja verkkosivuillamme MEDIA > Kuvapankki

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.