‹ Takaisin

Tiedotteet  |  21.01.2009

Asiakkaat erittäin tyytyväisiä käyttämäänsä apteekkiin

Yhdeksän kymmenestä apteekin asiakkaasta on erittäin tai hyvin tyytyväinen käyttämäänsä apteekkiin, ilmenee tuoreesta asiakastyytyväisyystutkimuksesta.

Yhdeksän kymmenestä apteekin asiakkaasta on erittäin tai hyvin tyytyväinen käyttämäänsä apteekkiin, ilmenee tuoreesta asiakastyytyväisyystutkimuksesta.

Asiakkaat antoivat apteekeille poikkeuksellisen korkeat arvosanat tutkimuksessa, jonka Taloustutkimus Oy toteutti marraskuussa 52 apteekissa eri puolilla Suomea.

Erittäin ja hyvin tyytyväisten osuus vastaajista oli peräti 90 prosenttia, kun tutkimuskonseptin mukainen minimitavoitetaso on 75 prosenttia. Apteekin koko, sijainti ja kilpailutilanne eivät juuri vaikuttaneet kokonaistyytyväisyyteen, ja erot erityyppisten apteekkien välillä olivat hyvin pieniä. Kaikkein tyytyväisimmät asiakkaat on Keski-Suomen apteekeilla.

Tutkimuksessa, johon vastasi kaikkiaan 13 272 asiakasta, kysyttiin myös tyytyväisyyttä toiminnan eri osa-alueisiin. Kaikissa osa-alueissa erittäin ja hyvin tyytyväisten osuus oli yli 75 prosenttia.

Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat henkilökunnan palvelualttiuteen, ystävällisyyteen ja asiantuntemukseen sekä reseptilääkkeiden käytön neuvontaan. Vähiten tyytyväisiä he olivat yksityisyyden suojaan asioinnissa, mutta siihenkin kolme neljästä asiakkaasta oli erittäin tai hyvin tyytyväinen.

Tärkeimmät syyt asioida juuri kyseisessä apteekissa olivat asioinnin helppous (57 % vastaajista mainitsi), hyvä tai ystävällinen palvelu (49 %) sekä apteekin läheinen sijainti tai sijainti lähellä muita palveluita (49 %). Kanta-asiakkuuden mainitsi valintaperusteeksi vain 15 prosenttia vastaajista.
Enemmän kuin neljä viidestä (83 %) asiakkaasta kertoi aikovansa asioida samassa apteekissa seuraavallakin kerralla. Vain pari prosenttia oli vaihtamassa apteekkia, ja 15 prosenttia vastaajista ei vielä osannut kertoa aikeistaan.

Tutkimuksen mukaan apteekissa asioidaan tavallisimmin kerran (21 %) tai muutaman kerran (42 %) kuukaudessa. Noin kymmenesosa (9 %) asiakkaista poikkeaa apteekissa kerran tai pari viikossa.

Valtakunnallinen apteekkien asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin viime marraskuussa kyselynä, jonka tutkimukseen osallistuneiden apteekkien henkilökunta jakoi asiakkailleen Taloustutkimuksen antamien ohjeiden mukaan. Asiakkaat palauttivat täytetyt kyselylomakkeet nimettöminä suljetuissa kirjekuorissa.

Tutkimuksessa oli mukana 52 apteekkia ja arvionsa antoi kaikkiaan 13 272 asiakasta. Vastaajista 68 prosenttia oli naisia ja yli 60-vuotiaiden osuus vastaajista oli 38 prosenttia. Vastaajajoukko edustaa apteekkien asiakasrakennetta. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään yksi prosentti suuntaansa.

Lisätietoja: viestintäjohtaja Erkki Kostiainen, puh. (09) 2287 1307 tai 050 566 8188

Suomen Apteekkariliitto (www.apteekkariliitto.fi) on vuonna 1897 perustettu apteekkareiden muodostama yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa ammatillisia sekä koulutus- ja viestintäpalveluita jäsenilleen.