‹ Takaisin

Tiedotteet  |  14.12.2022

Selvitys: Verkkoapteekkeja kannattaa kehittää osana lähiapteekkien palveluverkostoa

Verkkoapteekkitoiminnan kehittäminen harvaanasutussa maassa edellyttää apteekkien välisen yhteistyön sallimista ja rajapinnan avaamista verkkoapteekkien ja Kanta-järjestelmän välille, arvioidaan tuoreessa selvityksessä.

Etäpalvelut ja digitaaliset ratkaisut monipuolistavat asiakkaiden mahdollisuuksia hankkia lääkkeitään ja osallistua lääkehoitonsa toteutukseen. Ne muovaavat yhteydenpitoa apteekkiin, hoitavaan lääkäriin ja muihin hoidon toteuttajiin.

Verkkoapteekkien käyttö lisääntyi koronapandemian vauhdittamana, mutta varsinaista verkkoapteekkiasioinnin läpimurtoa ei Suomessa ole vielä tapahtunut. Suomessa toimii yli 200 verkkoapteekkia, mutta niiden osuus apteekkien myynnistä on vain muutaman prosentin luokkaa.

– Suomalaista verkkoapteekkitoimintaa kannattaa kehittää kansallisista, toimivista lähtökohdista niin, että samalla huolehditaan maankattavasta lähiapteekkien verkostosta sekä lääkeneuvonnan ja asiakaspalvelun saatavuudesta. Logistiikan toteutuksessa kannattaa hyödyntää lähiapteekkien verkostoa, arvioi farmasian tohtori Inka Puumalainen, toinen selvityksen tekijöistä.

Selvityksen tavoitteena oli hahmottaa suuntaviivoja verkkoapteekkitoiminnan kehittämiseen osana lähiapteekkien palveluverkostoa. Selvityksessä hyödynnettiin viranomaisten ja muiden tahojen tekemiä selvityksiä sekä tieteellisiä artikkeleita. Lisäksi haastateltiin useita apteekki-, terveys- ja verkkoliiketoiminnan asiantuntijoita.

Lähiapteekkien yhteistyö ratkaisemaan logistiikan haasteita

Suomen hajaantunut asutus, pitkät etäisyydet ja vaihtelevat lämpötilat tuovat haasteita lääkkeiden kuljetuslogistiikalle. Kaikki haastateltavat asiantuntijat pitivät logistisia haasteita vaikeimpina ratkaista, mutta halua ongelmien ratkaisuun löytyy.

– Verkkoapteekkien ja lähipalvelun parhaat puolet kannattaa yhdistää mahdollistamalla nykyistä tiiviimpi yhteistyö lähiapteekkien välillä, Puumalainen sanoo ja ehdottaa, että asiakkaan verkosta tilaama lääke voitaisiin toimittaa hänen toivomaansa paikkaan ja lääkeneuvonta turvattaisiin henkilökohtaisena palveluna.

Lainsäädäntöä kehitettävä asiakaspalvelun sujuvoittamiseksi

– Nykyinen lainsäädäntö estää asiakkaiden omien reseptitietojen näkymisen verkkoapteekissa. Tämä tulisi jatkossa mahdollistaa asiakkaille ohjaamalla Kanta-järjestelmän kehittämisresursseja myös verkkoapteekkitoiminnan edistämiseen.

Selvitys muistuttaa, että kaikissa järjestelmää koskevissa muutoksissa on varmistettava lääkkeiden saatavuus ja lääkehoitojen turvallisuus. Lääkkeiden käyttäjien mahdollisuuksia osallistua oman >> hoitonsa toteutukseen tulisi kehittää osana terveydenhuollon ja verkkoapteekkien digitaalisia hoitopolkuja.

Kattava selvitys verkkoapteekkitoiminnan kehittämiseksi

– Kattava selvitys antaa hyviä eväitä verkkoapteekkitoiminnan kehittämiseen ja huomioi, että lääke tarvitaan usein akuuttitarpeeseen, eli lääkkeitä on oltava saatavissa myös läheltä, muistuttaa toimitusjohtaja Merja Hirvonen Apteekkariliitosta.

Myös Hirvonen katsoo, että logistiikka kannattaa hoitaa lähiapteekista, mutta tietyt toiminnot, kuten aukioloajoiltaan laajat neuvontapalvelut, on mahdollistettava apteekkien välisenä yhteistyönä.

– Haluamme vastata kuluttajakysynnän muutokseen niin, että myös apteekkien lähipalvelut säilyvät, sillä valtaosa suomalaisista haluaa edelleen asioida apteekissa kasvokkain.

Rud Pedersen Public Affairs teki verkkoapteekkitoimintaa ja sen kehittämistä arvioivan selvityksen Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta.

Lue selvitys kokonaisuudessaan täältä >>

Lisätietoja: Healthcare Director Finland, FaT Inka Puumalainen, Rud Pedersen Public Affairs, p.0400 798 297 ja toimitusjohtaja Merja Hirvonen, Suomen Apteekkariliitto, p. 040 588 0841