‹ Takaisin

Tiedotteet  |  15.02.2012

Säästötavoite oli ylimitoitettu

Apteekkariliiton mielestä Lääkekorvaustyöryhmälle asetettu 113 miljoonan euron säästötavoite oli selkeästi ylimitoitettu.

Apteekkariliiton mielestä Lääkekorvaustyöryhmälle asetettu 113 miljoonan euron säästötavoite oli selkeästi ylimitoitettu.

– Näin suuri leikkaus 1,2 miljardin euron kokonaissummasta on huomattava, ja se vaikeuttaa suomalaisten potilaiden lääkehuoltoa, Lääkekorvaustyöryhmässä Apteekkariliittoa edustava toimitusjohtaja Ilkka Oksala arvioi.

Työryhmän ehdottama viitehintajärjestelmän ulkopuolisten lääkkeiden tukkuhintojen leikkaus 5 prosentilla vähentäisi apteekkien lääkemyyntiä ja kokonaisliikevaihtoa yhteensä 67,5 miljoonalla eurolla. Tämä merkitsisi keskikokoisen apteekin taloudellisen tuloksen laskua jopa viidenneksellä, eli liki 29 000 eurolla. Se vaarantaisi myös suuren määrän työpaikkoja apteekeissa.

Työryhmä päätyi yksimielisesti jakamaan säästön rahoituksen lääkealan toimijoiden ja potilaiden kesken.

– Lääkealalle työryhmän väliraportissa määritelty osuus on oikeudenmukainen, mutta se voitaisiin toteuttaa eri tavalla kuin työryhmän enemmistö päätyi ehdottamaan, Oksala huomauttaa.

Vaihtoehtona tukkuhintojen leikkaukselle pohdittiin lääketeollisuuden ja valtion välistä palautus/hyvitys-mallia, jollaisia on viime vuosina otettu käyttöön useissa Euroopan maissa. Oksala sanoo olevansa erityisen pettynyt siihen, että työryhmän enemmistö ei tarttunut tarjottuun mahdollisuuteen kohdistaa säästö nyt päätettyä enemmän kansainvälisen lääketeollisuuden maksettavaksi.

– Tämä olisi merkinnyt sitä, että lääkehuollon kansalliset toimijat, kuten apteekit olisivat selviytyneet pienemmällä leikkauksella. Näin olisi tapahtunut, jos pääosa viitehintajärjestelmän ulkopuolisten lääkkeiden tukkuhintojen alentamisesta olisi korvattu mallilla, jossa kansainvälinen lääketeollisuus olisi lailla velvoitettu maksamaan Suomen valtiolle hyvitystä. Nyt tämä erinomainen malli, joka on käytössä useissa EU-maissa, kaatui lähinnä keskushallinnon kokemaan hallinnolliseen hankaluuteen.

Oksalan mukaan tukkuhintojen leikkaus olisi kova isku etenkin terveyskeskuspotilaita palveleville, pääasiassa reseptilääkkeitä myyville haja-asutusalueiden apteekeille.

Apteekkariliitto muistuttaa, että lääkkeiden viitehintajärjestelmä on säästänyt viime vuoden loppuun mennessä jo noin 590 miljoonaa euroa. Säästöstä noin 410 miljoonaa euroa on ohjautunut valtion lääkekorvausmenoihin ja noin 180 miljoonaa euroa potilaille.

Oksalan mukaan asioiden käsittelyjärjestys vaikeutti oleellisesti työryhmän työtä.

– Säästöjen haku nopealla aikataululla sai aikaan sen, että moni perusteltu ja työryhmässä laajaa kannatusta saanut uudistus tuli väliraportissa hylätyksi.

Apteekkariliitto jätti työryhmän väliraporttiin eriävän mielipiteen.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Ilkka Oksala, puh. 050 301 8590

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on vuonna 1897 perustettu yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkiliikkeen harjoittamista tukevia palveluita.