‹ Takaisin

Tiedotteet  |  06.03.2018

Tutkimus: Suomalaiset ovat tyytyväisiä apteekkeihin

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta on tyytyväinen viimeisimpään apteekkikäyntiinsä. Yhtä moni sanoo, että apteekit vastaavat heidän odotuksiinsa kokonaisuudessaan hyvin, ilmenee Suomalaisten apteekkiasiointi 2018 -tutkimuksesta.

Yli 90 prosenttia iältään 18-70-vuotiaista suomalaisista on joko erittäin (49 %) tai melko (42 %) tyytyväinen viimeisimpään apteekkikäyntiinsä. Apteekit vastaavat suomalaisten odotuksiin kokonaisuudessaan erittäin (30 %) tai melko (61 %) hyvin. Tyytyväisyydessä ei ole juurikaan eroja eri vastaajaryhmien välillä.

Tyytyväisyyttä aikaansaavat etenkin apteekin sijainti, ammattitaito/asiantuntijuus ja helppo asiointi. Yli puolet mainitsee tyytyväisyyttä aiheuttavana tekijänä myös neuvonnan, palvelualttiuden, ystävällisyyden ja luotettavuuden.

Tyytymättömyyttä aiheuttavia tekijöitä ovat puolestaan hinnat, jonotus/hidas palvelu, intimiteettisuojan puute, aukioloajat ja tuotteiden hankala löytyminen. Tyytymättömyyttä aiheuttavia tekijöitä mainitsee kuitenkin selvästi harvempi kuin tyytyväisyyttä aikaansaavia tekijöitä.

Suorakorvaus, lääkityksen tarkistus ja lääkeneuvonta tärkeimmät palvelut

Tutkimuksessa vastaajille lueteltiin 14 apteekkien tarjoamaa palvelua, joiden tärkeyttä heiltä kysyttiin.

Tärkeimmäksi niistä arvioitiin Kelan lääkekorvauksen saaminen lääkeoston yhteydessä eli suorakorvaus, jota piti erittäin tai melko tärkeänä 94 prosenttia vastaajista. Lääkityksen ja lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistus (90 %) ja lääkeneuvonta (88 %) arvioitiin seuraavaksi tärkeimmiksi palveluiksi.

Myös lääkevaihtoa hinnaltaan edullisempaan vastaavaan reseptilääkkeeseen ja reseptin uusimista apteekin kautta piti erittäin tai melko tärkeänä noin neljä viidestä vastaajasta.

Reseptin uusimista, lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistusta, lääkeneuvontaa ja Kelan suorakorvausta pitävät tärkeänä etenkin 50–64-vuotiaat.

Verkkoasiointi apteekin kanssa yleistyy

Apteekkiasiointia verkon välityksellä piti tärkeänä lähes puolet (45 %) suomalaisista, alle 35-vuotiaista yli puolet (55 %).

– Tällä hetkellä jo yli 110 apteekilla on oma verkkoapteekki, jonka kautta reseptivapaiden lääkkeiden ja muiden apteekkituotteiden tilaaminen onnistuu luotettavasti. Lisäksi reseptilääkkeiden verkkomyyntiä tarjoaa näistä 30 apteekkia, kertoo asiantuntijaproviisori Iiro Salonen Apteekkariliitosta.

Salosen mukaan nyt yleistyy etenkin toimintamalli, jossa asiakas tilaa tuotteet verkosta, saa tarvitsemansa neuvonnan puhelimitse tai chatillä, ja noutaa tuotteet omasta lähiapteekistaan tai apteekin pakettiautomaatista.

Etenkin alle 35-vuotiaat pitävät apteekkien uudempia palveluita, kuten asiointia verkon välityksellä, etälääkärin vastaanottoa apteekin yhteydessä, lääkkeiden annosjakelua ja kotiinkuljetusta muita ikäryhmiä tärkeämpinä.

Vähän yli puolet (52 %) suomalaisista käy apteekissa vähintään kerran kuukaudessa, naiset selvästi miehiä useammin.

Näin tutkimus tehtiin

Suomalaisten apteekkiasiointi 2018 –tutkimuksen toteutti Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa 16.–18. tammikuuta ja siihen vastasi yli tuhat iältään 18–70-vuotiasta mannersuomalaista.

Tutkimusotos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan 18–70-vuotiasta väestöä. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on enimmillään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Sirkku Keski-Hallila, Taloustutkimus Oy, p. 040 827 5158 (klo 13:30 jälkeen), viestintäjohtaja Erkki Kostiainen, Apteekkariliitto, p. 050 566 8188, erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi ja verkkoapteekkien osalta asiantuntijaproviisori Iiro Salonen, Apteekkariliitto, p. 010 6801 424, iiro.salonen@apteekkariliitto.fi.

Kaaviot (pdf) liitteenä.

Lisää apteekkiaiheisia kuvituskuvia medialle STT Info uutishuoneessamme ja www.apteekkariliitto.fi > media > kuvapankki >

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.