Strategia

Strategia on hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.8.2015.

Perustehtävä

Liitto vastaa jäsentensä apteekkitoiminnan ammatillisesta ja taloudellisesta edunvalvonnasta sekä osallistuu aktiivisesti toimialan kehittämiseen.

Visio 2020

Olemme yksityiseen suomalaiseen yrittäjyyteen perustava innovatiivinen terveydenhuollon toimija. Autamme jäseniämme tarjoamaan parasta apteekkipalvelua asiakkailleen ja yhteiskunnalle.

Strategiset tavoitteet

1. Asiakkaat luottavat apteekkeihin, koska ovat tyytyväisiä apteekkien toimintaan sekä palvelujen saatavuuteen. Siksi suomalaiset haluavat hankkia lääkkeensä vain suomalaisista apteekeista.

2. Asiakas saa apteekista henkilökohtaista, hänen tarpeitaan vastaavaa palvelua, jossa apteekki toimii asiakkaan kokonaislääkityksen, terveyden ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon asiantuntijana.

3. Apteekit tuottavat uusia terveydenhuollon palveluita, joita asiakkaat tarvitsevat ja joista apteekki saa asianmukaisen korvauksen.

4. Yksityisten apteekkien brändi on arvostettu, luotettu ja tunnettu.

5. Avohuollon resepti- ja itsehoitolääkkeet toimitetaan vain apteekeista, joissa lääkeneuvonnalla varmistetaan lääkkeenkäytön turvallisuus. Nykymuotoiseen lupajärjestelmään perustuvat apteekit vastaavat lääkejakelusta.

6. Lääketaksa ja apteekkimaksu turvaavat apteekkien taloudellisen kannattavuuden ja valtakunnallisen apteekkiverkoston.

7. Apteekit ja niiden palvelut tunnustetaan korvaamattomaksi osaksi suomalaista terveydenhuoltoa.

8. Apteekki tuottaa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmälle uudistuvia ja laadukkaita lääkehuollon palveluita ja toimii saumattomasti moniammatillisessa yhteistyössä.

9. Jäsenet kokevat hyödylliseksi liiton tuen apteekkien liiketoimintaan, ammatilliseen toimintaan ja asiakaspalveluun.

10. Liiton jäsenilleen tarjoama tuki alueelliseen ja paikalliseen edunvalvontaan ja moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen vahvistaa apteekkien asemaa terveydenhuoltojärjestelmässä.

11. Jäsenet osallistuvat aktiivisesti liiton ja sen alueellisten yhdistysten toimintaan ja vaikuttavat päätöksentekoon.

12. Tytäryhtiöiden tuotteet ja palvelut luovat etua jäsenille.

13. Liitossa työskentelee osaava ja motivoitunut henkilökunta, joka on sitoutunut liiton strategisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Strategia 2020 (pdf) >

3.12.2015/IS