Apteekit numeroina

Tietoja täydennätään sitä mukaa kuin vuoden 2022 tilastot valmistuvat.

Apteekkitoimipisteet 1.1.2023

Suomessa oli 1.1.2023 yhteensä 827 apteekkitoimipistettä (637 pääapteekkia ja 190 sivuapteekkia). Luvuissa on mukana myös yliopistojen apteekit. Apteekkari voi Fimean luvalla perustaa palvelupisteitä sijaintialueensa tai naapurikunnan haja-asutusalueelle tai kyläkeskukseen. Palvelupiste voidaan perustaa vain alueille, joilla ei ole toimintaedellytyksiä apteekille tai sivuapteekille. Apteekkari voi ilmoittamalla asiasta Fimealle perustaa verkkopalvelun eli verkkoapteekin, jonka kautta voidaan myydä myös reseptilääkkeitä. Verkkoapteekkeja on Suomessa yli 200. Suomessa on apteekkitoimipiste noin 6 800 asukasta kohti. Apteekkiverkostomme on siten tiheämpi kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa.

Apteekkien henkilökunta 31.12.2021

Apteekeissa työskentelee apteekkarit (619) mukaan lukien yhteensä noin 8 600 henkilöä.

Luvussa on mukana myös yliopistojen apteekkien henkilökunta.

Apteekkien toimittamat reseptit 2012–2021

Apteekit toimittivat vuonna 2020 noin 68,2 miljoonaa reseptiä.

2021: 68,5 (ennuste/Apteekkariliitto)
2020: 67,1
2019: 65,7 
2018: 63,9 
2017: 61,3
2016: 58,8
2015: 55,8
2014: 53,4
2013: 51,7
2012: 51,7

1.4.2015 tapahtuneiden apteekkien annosjakelua ja annosjakelureseptien kirjaamista koskevien muutosten takia reseptuuriin perustuvat tilastot eivät ole vertailukelpoisia vuotta 2015 edeltäviin tilastoihin.

Yksityisten apteekkien liikevaihdon kehitys (ilman alv)

2021: 2 635 milj. euroa (arvio)
2020: 2 571 milj. euroa
2019: 2 499 milj. euroa 
2018: 2 403 milj. euroa 
2017: 2 356 milj. euroa
2016: 2 387 milj. euroa
2015: 2 281 milj. euroa
2014: 2 235 milj. euroa
2013: 2 163 milj. euroa
2012: 2 134 milj. euroa
2011: 2 051 milj. euroa
2010: 2 026 milj. euroa
2009: 2 041 milj. euroa

Yksityisten apteekkien myynnin jakauma 2021 (ennuste)

Reseptilääkkeet 82 %
Itsehoitolääkkeet 12 %
Muu myynti 6 %

Apteekkien osuus terveydenhuollon kokonaismenoista 2019

Terveydenhuollon kokonaismenot käyvin hinnoin olivat vuonna 2019 yhteensä noin 22 miljardia euroa (9,2 % bkt:stä) eli noin 3 983 euroa/asukas. Maanlaajuisen apteekkiverkoston ylläpitoon kului vain noin 2,7 % kokonaismenoista.

Lääke-euron jakautuminen 2020

Lääketehdas ja tukkukauppa 65 %
Apteekki 19 %
Valtio 16 %

Apteekkivero

Apteekit maksavat valtiolle apteekkiveroa eduskunnan vuosittain päättämän taulukon mukaisesti. Apteekkivero tuottaa valtiolle yli 200 miljoonaa euroa vuodessa. Veron suuruus perustuu resepti- ja itsehoitolääkemyynnin liikevaihtoon ja se on progressiivinen.

Apteekkiverolla leikataan etenkin suurten apteekkien tuloja valtiolle ja tasataan näin erikokoisten apteekkien kannattavuutta. Apteekkiveron ansiosta samasta lääkkeestä pieni apteekki saa suuremman myyntikatteen kuin iso apteekki.

Kaikkein pienimmät apteekit eivät maksa apteekkiveroa lainkaan, suurimmilla apteekeilla vero on yli 10 prosenttia lääkemyynnin liikevaihdosta.

Yksityiset apteekkitoimipisteet kokoluokittain 2021

- sis. 96 % kaikista apteekkitoimipisteistä.

Muita tilastolukuja vuosikatsauksissa.

2.1.2023/ EK