Farmaseutti

Farmaseutti on lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija.

Farmaseutin työ on vastuullista ja haastavaa asiakaspalvelua. Farmaseutti on asiakkaalle tärkeä puolueettoman lääketiedon jakaja, joka osaa selittää asiat selkeästi ja maallikon kielellä.

Apteekissa farmaseutti kertoo asiakkaalle, kuinka lääke vaikuttaa, ja varoittaa eri lääkkeiden yhteensopimattomuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista. Farmaseutti myös neuvoo, kuinka lääkettä tulisi käyttää ja säilyttää turvallisesti.

Yhä useammin farmaseutin tehtäviin kuuluu myös erilaisten lääkehoitoja tukevien palvelujen tarjoaminen ja niiden käytössä opastaminen.

Farmaseutin työ apteekissa edellyttää korkeakoulututkinnon tuomaa vankkaa tietoa lääkeaineista ja niiden lukuisista vaikutuksista ihmiseen. Ehdottoman tärkeää on taito soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön.

Kaikkiin työssä eteen tuleviin tilanteisiin ei aina voi valmentautua opintojen kautta. Silloin tarvitaan nopeaa hahmotuskykyä ja hyviä tiedonhankintataitoja. Farmaseutin pitää myös kyetä kuuntelemaan asiakasta ja suhtautumaan heidän asioihinsa myötätuntoisesti ja asiantuntevasti.

31.10.2014/TK