Apteekin verotus

Lääkelain säädöksistä johtuen apteekin yritysmuoto on toiminimi ja apteekkari toiminimiyrittäjä.

Apteekin tulos verotetaan siis apteekkarin henkilökohtaisena tulona. Vuonna 2016 apteekkarit maksoivat veroja apteekin tuloksesta keskimäärin liki 43 prosenttia. Verotus on selvästi kireämpää kuin osakeyhtiömuodossa toimivan yrittäjän.

Vuosittain julkaistavissa verotustiedoissa apteekkarin verotettavaksi tuloksi on merkitty apteekin voitto ennen veroja sekä mahdolliset apteekkitoimintaan liittymättömät pääoma- ja ansiotulot. Verotustiedoissa apteekkarille merkityt tulot eivät siten ole vertailukelpoisia osakeyhtiömuodossa toimivan yrittäjän tuloihin.

Tuloverojen lisäksi apteekkarit maksavat valtiolle veronluonteista apteekkimaksua (1.1.2017 lukien apteekkivero) apteekin lääkemyynnin liikevaihdon perusteella. Maksulla (verolla) tasataan erikokoisten apteekkien tuloksia ja leikataan etenkin suurten apteekkien tuloja valtiolle.

Vuodelta 2016 apteekkarit maksoivat valtiolle apteekkimaksua noin 153 miljoonaa euroa ja tuloveroja noin 66 miljoonaa euroa, eli yhteensä 219 miljoonaa euroa.

Pienessä apteekissa yrittäjän roolissa toimivan apteekkarin todelliset ansiot voivat jäädä pienemmiksi kuin työsuhteessa toimivan, suurta apteekkia hoitavan proviisorin, vaikka apteekkari yrittäjänä työllistää, ottaa yritykseen sisältyvät riskit ja vastaa koko omaisuudellaan yrityksestään toisin kuin osakeyhtiössä, jossa omistajan taloudellinen vastuu rajoittuu osakepääomaan.

Verojalanjälki

Toimialan verojalanjäljellä tarkoitetaan yksityisten apteekkien toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja. Toimialan verojalanjälki oli vuonna 2016 yhteensä 367 miljoonaa euroa (kaavio). Verojalanjäljen suurin erä oli apteekkareiden valtiolle maksamat apteekkimaksut, 153 miljoonaa euroa. Apteekkimaksu on lääkemyynnin liikevaihdon perusteella valtiolle tilitettävä veronluonteinen maksu, jolla tasataan erikokoisten apteekkien tuloksia ja leikataan etenkin suurten apteekkien tuloja valtiolle.

Suomen apteekkijärjestelmän ansiosta kaikki lääkemyynnistä perittävät verot jäävät Suomeen.

Apteekit tilittivät valtiolle lisäksi 243 miljoonaa euroa myynnin arvonlisäveroja. Kaaviossa ei ole huomioitu yliopistojen apteekkien maksamia veroja ja maksuja.

31.10.2017 / EK